Till senaste kommentaren

Behöver jag begära en ny egenförsäkran och bevis vid varje förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Om jag förstått det rätt ska ESPD-systemet användas och en leverantörsprövning ske vid förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal. Innebär det här att jag vid varje förnyad konkurrensutsättning ska begära in en ny egenförsäkran och begära in bevis från den vinnande leverantören?

Kommentarer

 • Hej,

  Egenförsäkran vid förnyad konkurrensutsättning
  Den avropande myndigheten behöver vanligtvis inte begära någon ny egenförsäkran eftersom leverantörerna kan återanvända de försäkringar som lämnats in i samband med upphandlingen av ramavtalet. Detta gör leverantören genom att bekräfta till den avropande upphandlande myndigheten att informationen i den redan ingivna egenförsäkran fortfarande är korrekt.

  Bevis från den vinnande leverantören vid förnyad konkurrensutsättning
  Om den avropande upphandlande myndigheten även upphandlade själva ramavtalet har den redan tillgång till bevisen och behöver vanligtvis inte begära in dem. Skulle dock bevisen av någon anledning inte längre vara aktuella måste myndigheten begära in nya. Vid bedömningen om de ingivna bevisen fortfarande är aktuella bör den upphandlande myndigheten ställa sig frågan om den skulle ha godtagit lika gamla bevis vid upphandlingen av själva ramavtalet? Om den upphandlande myndigheten inte skulle ha godtagit så gamla bevis vid upphandlingen av själva ramavtalet ska den inte heller godta så gamla bevis vid den förnyade konkurrensutsättningen.
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.