Till senaste kommentaren

Vad är ett tredjeland, enligt 18 kap. LUF?

Jag har frågor om 18 kap i LUF, om att förkasta anbud med varor med ursprung i tredjeland.

Vilka länder är ”tredjeland”? Hur får jag reda på det konkret? Finns det några domar som handlar om detta? Vad är syftet med 18 kap i LUF? Det är svårt att hitta information.

Kommentarer

 • Hej Anders!

  Med tredjeland avses i 18 kap. LUF ett land utanför EU (se prop. 2015/16:195 s. 872f.). I andra sammanhang avses vanligtvis ett tredjeland som ett land utanför EU/EES. Kommissionen har på sin webbplats uppgifter om vilka länder som EU inte har slutit någon typ av handelspolitisk överenskommelse med (så kallade frihandelsavtal). Även avtal som Sverige har slutit med andra länder påverkas inte. De svenska handels- och sjöfartsavtalen publiceras i serien Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) (se prop. 2006/07:128 s. 548).

  Mer information om EU:s frihandelsavtal finns på Kommerskollegiums webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist
 • Hej Klara,

  På Kammarkollegiums hemsida läser jag att då Sverige är ett av EU:s medlemsländer sluter Sverige inte några egna frihandelsavtal utanför EU:s frihandelsavtal. Skall jag ändå ta hänsyn till de svenska handels- och sjöfartsavtalen?

  På Kammarkollegiums hemsida beskrivs vissa avtal som "in force", är det strikt dessa som gäller?

  Känner ni på Upphandlingsmyndigheten till något fall där 18 kap. LUF använts i praktiken eller prövats i domstol?

  Tack på förhand,

  Anders Martinsson
 • Hej!

  Vi rekommenderar att du vänder dig till Kommerskollegium med dessa frågor då det är deras webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.