Till senaste kommentaren

Är bidrag för flykting- och integrationsarbete från Länsstyrelsen upphandlingspliktigt?

Hej,

Vi kommer att få bidrag för flykting- och integrationsarbete av Länsstyrelsen. En förutsättning för utbetalningen är att samarbetspartnern (eventuellt typ ideell förening men behöver inte vara det) som blir mottagare av medel som kommunen utbetalar är på förhand angiven i ansökan till Länsstyrelsen. Potentiellt kan man få mellan ca hundra tusen upp till strax över miljonen per uppdrag men det finns ingen förhandsinfo.

Omständigheterna gör att det inte blir upphandlingsbart. Är det något som ni har fått frågor på tidigare? det blir ju direktupphandling på det. Vad göra annars?
lisa tingström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Lisa,

  Det är inte helt ovanligt att vi får frågor som rör bidragsgivning. LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt, se 1 kap. 2 § LOU. Bidragsgivning är därför som utgångspunkt inte upphandlingspliktigt. Konkurrensverket belyser gränsdragningsfrågan mellan bidrag och upphandling i tillsynsärendet dnr 24/2014, du kan även läsa informationen på Konkurrensverkets webbplats.

  Däremot kan givande av ett bidrag i vissa fall innebära att en upphandlingsplikt uppstår för mottagaren. Ett exempel på detta kan vara att mottagaren av bidraget blir att betrakta som ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 18 § LOU.

  Vidare kan en utbetalning av ett bidrag, beroende på varifrån pengarna kommer (till exempel någon av EU:s strukturfonder), innebära vissa krav på att mottagaren av bidraget ska hantera pengarna på ett visst sätt. Se till exempel 2 kap. 20 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska en stödmottagare som inte tillämpar LOU eller vid köp, hyra och leasing iaktta de grundläggande principerna som framgår av 4 kap. 1 § LOU. Även bidrag från en nationell myndighet kan vara förenade med villkor för hur mottagarens inköp ska gå till i de fall upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig.

  Upphandlingsmyndigheten kan dock inte göra bedömningar i enskilda fall om en upphandlingsplikt föreligger vid bidragsgivning eller inte.

  Uppdaterad: den 13 november 2018

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.