Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

6 kap. 16 §

Hej,
Har fått en fråga av en kollega och fastnat lite. Han menar att om man vid ett öppet eller selektivt förfarande inte fått några giltiga anbud kan man övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Av 16:6 framgår uttryckligen att det inte är möjligt om kvalificeringskraven eller de formella kraven inte är uppfyllda, men han anser att det är fullt möjligt om kraven på produkten/tjänsten (även de obligatoriska kraven!) , inte är uppfyllda. Låter märkligt tycker jag. Hur ligger det till?
Kristin Norling Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Kristin,

    Till att börja med vill jag hänvisa till frågan Inga anbudsgivare klarade ska kraven i vår frågeportal för information kring begreppen olämpliga/ogiltiga/oacceptabla anbud. Den aktuella regeln (6 kap. 16 § LOU) medger en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering om den upphandlande myndigheten bjuder in endast de anbudsgivare som i den första upphandlingen uppfyller de krav som anges i paragrafen, dvs. anbudsgivare som inte ska uteslutas och som uppfyller kvalificeringskraven samt har lämnat ett anbud som uppfyller de formella kraven.

    Vad som utgör de formella kraven finns ingen tydlig vägledning i direktiv, lag eller förarbeten, men det kan t.ex. avse saker som att anbuden är lämnade i tid, är utformade på rätt språk och i övrigt följer instruktionerna i upphandlingsdokumenten. En bedömning av vilka anbudsgivare som kan bjudas in till förhandling får bedömas utifrån kraven i det aktuella förfrågningsunderlaget och omständigheterna i det enskilda fallet. Någon kategorisk gränsdragning av vad som utgör formella krav är dock svår att göra.

    Med vänlig hälsning
    Mattias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy