Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

6 kap. 16 §

Hej,
Har fått en fråga av en kollega och fastnat lite. Han menar att om man vid ett öppet eller selektivt förfarande inte fått några giltiga anbud kan man övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Av 16:6 framgår uttryckligen att det inte är möjligt om kvalificeringskraven eller de formella kraven inte är uppfyllda, men han anser att det är fullt möjligt om kraven på produkten/tjänsten (även de obligatoriska kraven!) , inte är uppfyllda. Låter märkligt tycker jag. Hur ligger det till?
Kristin Norling Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Kristin,

  Till att börja med vill jag hänvisa till frågan Inga anbudsgivare klarade ska kraven i vår frågeportal för information kring begreppen olämpliga/ogiltiga/oacceptabla anbud. Den aktuella regeln (6 kap. 16 § LOU) medger en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering om den upphandlande myndigheten bjuder in endast de anbudsgivare som i den första upphandlingen uppfyller de krav som anges i paragrafen, dvs. anbudsgivare som inte ska uteslutas och som uppfyller kvalificeringskraven samt har lämnat ett anbud som uppfyller de formella kraven.

  Vad som utgör de formella kraven finns ingen tydlig vägledning i direktiv, lag eller förarbeten, men det kan t.ex. avse saker som att anbuden är lämnade i tid, är utformade på rätt språk och i övrigt följer instruktionerna i upphandlingsdokumenten. En bedömning av vilka anbudsgivare som kan bjudas in till förhandling får bedömas utifrån kraven i det aktuella förfrågningsunderlaget och omständigheterna i det enskilda fallet. Någon kategorisk gränsdragning av vad som utgör formella krav är dock svår att göra.

  Med vänlig hälsning
  Mattias
 • Hej Mattias

  Jag tolkar ditt svar på frågan som att det i att, i ett förhandlat förfarande, inte är uteslutet att en förhandling kan resultera i att en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven men inte de obligatoriska kraven på vara/tjänst efter förhandlingen uppfyller kraven på vara/tjänst så länge kraven i upphandlingen inte förändras.

  Har jag tolkat ditt svar korrekt?  Per Johansson
 • Hej Per,

  Tack för din fråga, jag får be om ursäkt för att det har dröjt ut på tiden med ett svar.

  Det är korrekt uppfattat. Själva syftet med en sådan övergång (om förutsättningarna är uppfyllda) till ett förhandlat förfarande enligt 6 kap. 16 § LOU tar sikte på att den upphandlande myndigheten ska kunna få in anbud som uppfyller samtliga krav från anbudsgivare som också uppfyller samtliga kvalificeringskrav. Som exempel på ogiltiga anbud anges t.ex. anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten samt onormalt låga anbud, och som exempel på oacceptabla anbud anges t.ex. anbud från anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras samt anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds, se artikel 26.4 b i direktiv 2014/24/EU.

  Med vänlig hälsning
  Mattias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy