Till senaste kommentaren

Måste man åberopa annat företags kapacitet om man använder sig av ett bolag i den egna koncernen?

Hej!

Om ett företag/anbudsgivare använder sitt eget dotterbolag som underleverantör för att utföra vissa hälso- och sjukvårdstjänster (som exv. psykologisk behandling och utredning, samt handledning av personal) - räknas detta som att man åberopar annat företags kapacitet?

Anbudsgivaren behöver visserligen dotterbolaget för att utföra vissa centrala tjänster som anges i anbudet, men dotterbolaget svarar ju under själva företaget som är anbudsgivaren.

Kommentarer

  • Hej,

    Inledningsvis kan konstateras att ett moderbolag och ett dotterbolag är två skilda juridiska personer (jämför 1 kap. 11 § aktiebolagslagen). Ett moderbolag som använder sig av ett dotterbolag för att utföra ett uppdrag åt en upphandlande myndighet innebär med andra ord att moderbolaget använder sig av en underleverantör.

    När man talar om att använda sig av underleverantörer brukar man i upphandlingsrättsliga sammanhang normalt skilja på fyra olika typer av underleverantörer, bland annat sådana underleverantörer vars kapacitet åberopas för att uppfylla de i upphandlingen uppställda kvalificeringskraven. I inlägget Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? redogörs för dessa olika typer av underleverantörer.

    Med vänliga hälsningar,
    Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.