Till senaste kommentaren

Vad innebär åberopande av andra företags kapacitet?

Hej,

Enligt 14 kap 6 § får en leverantör för ett visst kontrakt åberopa andra  företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk  och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig  kapacitet. Var drar man gränsen för vad som anses vara teknisk eller yrkesmässig kapacitet? Om man som leverantör köper in varor från underleverantör för att dessa ska ingå i upphandlingen, ska då underleverantören garantera kapacitet?

Finns några generella kriterier för vilka varor, produkter som omfattas av detta regelverk?

Alla leverantörer köper in någon form av varor/tjänster och alla underleverantörer berörs väl inte.

Kommentarer

 • Hej Thomas!

  Kvalificeringskrav avser krav som ställs på leverantören. Reglerna om kvalificeringskrav finns i 14 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). De kvalificeringskrav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.

  Det är inte tvingande för upphandlande myndigheter att ställa kvalificeringskrav men om det görs måste bestämmelserna i 14 kap. och 15 kap. LOU följas. Det senare kapitlet avser vilka bevis den upphandlande myndigheten får begära för att leverantören ska visa att den uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. Du undrar var man dra gränsen för vad som anses vara teknisk eller yrkesmässig kapacitet. Viss ledning kan dras från 15 kap. 11 § LOU som är en uttömmande lista på vilka intyg man får begära in för att styrka leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

  En leverantör har rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav.

  En upphandlande myndighet innan den tilldelar ett kontrakt bland annat kontrollera att leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten ställt. Endast då leverantören åberopat ett annat företags kapacitet för att uppfylla något kvalificeringskrav ska detta företag också kontrolleras på samma sätt som en huvudleverantör. Vanliga underleverantörer behöver med andra ord inte garantera kapacitet.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beskrivning av kvalificeringskrav 
  • 14 kap. 6 § LOU – åberopande av annans kapacitet
  • 4 kap. 10–11 §§ LOU – en upphandlande myndighet innan den tilldelar ett kontrakt bland annat kontrollera att leverantören och eventuella företag vars kapacitet åberopas uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten ställt.
  Uppdaterad: den 29 april 2019

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.