Till senaste kommentaren

Går det att åberopa flera olika företags ekonomiska kapacitet vid omsättningskrav?

Hej!

Kan en anbudslämnare som inte uppfyller ett omsättningskrav åberopa andra företags kapacitet genom att lägga ihop flera olika leverantörers omsättningar för att uppnå kvalificeringskravet?

Kommentarer

 • Hej Maja,

  En anbudsgivare kan åberopa flera andra företags kapacitet för att uppfylla ett krav på omsättning (se inlägget Ansvar vid åberopande av annans ekonomiska kapacitet, skillnad mellan årsomsättning och kapacitet?).

  Om det är möjligt för en anbudsgivare att åberopa flera företags kapacitet vars enskilda kapacitet inte är tillräcklig, för att tillsammans uppfylla ett visst omsättningskrav är däremot oklart. Det vill säga det är oklart om exempelvis två olika företag har en omsättning på 1 miljon kronor tillsammans kan anses motsvara exakt en omsättning om 2 miljoner kronor. Frågan har såvitt vi känner till inte prövats i domstol.

  Om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig (se 15 kap. 10 § andra stycket lagen om offentlig upphandling [LOU]). Det är oklart vad som avses med lämplig utredning. Det kan vara så att det finns ett visst utrymme för den upphandlande myndigheten att avgöra vilken utredning som kan godas. Till exempel kan det vara svårare att göra en samlad bedömning av flera åberopade företags soliditet eller kreditvärdighet, medan det kan tänkas vara lättare att göra en samlad bedömning av flera företags omsättning eller ansvarsförsäkring.

  Mot bakgrund av vad som framgår av 15 kap. 10 § andra stycket LOU kan det eventuellt vara tillräckligt att åberopa två företags kapacitet som exempelvis har en omsättning om 1,9 miljoner kronor vardera för att uppfylla ett omsättningskrav på 2 miljoner kronor. För att veta säkert vad som är tillräckligt i en upphandling behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.