Till senaste kommentaren

Kan företag vars kapacitet har åberopats hållas ekonomiskt ansvarigt vid konkurs?

Det finns ett krav på kreditrating och omsättning i en upphandling. För att uppfylla kravet åberopas ett annat bolags ekonomiska kapacitet. Ponera att det anbudslämnande bolaget går i konkurs under avtalstiden. Kan beställaren då vända sig och rikta krav mot företaget vars ekonomiska kapacitet åberopades (som man exempelvis hade gjort mot en borgensman)?

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Att åberopa ett annat företags kapacitet innebär inte per automatik att det åberopade företaget blir ansvarig för eventuella skulder som leverantören har gentemot den upphandlande myndigheten, eller någon annan för den delen. Det är avtalet mellan leverantören och det åberopade företaget som styr vilka förpliktelser det åberopade företaget har. Åtagandet från företaget vars kapacitet åberopas ska minst visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

  Vid åberopande av ett annat företags kapacitet får dock den upphandlande myndigheten kräva att leverantören och det åberopade företaget åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet. Ett sådant krav skulle kunna leda till att det åberopade företaget blir ansvarigt för fullgörandet av kontraktet. Rättsläget får betraktas som oklart om ett sådant krav behöver framgå av upphandlingsdokumenten eller om det kan ställas efter sista anbudsdag men innan tilldelningsbeslut. Oavsett vad som gäller kan det av transparensskäl vara lämpligt att ange ett sådant krav i upphandlingsdokumenten.

  Läs mer
  I vår Frågeportal har vi svarat även på angränsade frågor, se inläggenKällhänvisningar 
  14 kap. 8 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – solidariskt ansvar.

  Uppdaterad: den 3 maj 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.