Till senaste kommentaren

Hur gammalt får bevis som anges i e-Certis vara?

För anbudsgivare som inte har åligganden i Sverige gällande skatter och sociala avgifter, eller inte är registrerade i handelsregister i Sverige (läs; utländska företag), ska dessa inkomma med kompletterande dokument (KD) avseende detta (medan UM, om så föreskrivs i FFU, på eget initiativ kontrollerar inhemska företag). (bortse här från att anbudsgivare kan lämna länk till databas, blir troligen inte så vanligt). Fråga när vilket ålderskrav UM ska sätta intygen? Det framgår väl sällan i respektive lands e-Certisinformation, hur gammalt t.ex. ett registreringsbevis (i t.ex. Polen) får vara?

Kanske kan UM föreskriva att beviset ska vara ”högst 3 månader gammalt, om inte annat föreskrivs i e-Certis i anbudsgivarens medlemsstat.”?

Det är vanligt att UM kräver att intygen inte får vara äldre än 3 månader. Enligt 15 kap. 4 § ska KD visa på ”aktuella förhållanden”, och spontant låter 3 månader ganska gammalt...

Kommentarer

  • Hej!

    Om det är tillåtet att ställa upp ett krav på att ett bevis ska vara ”högst 3 månader gammalt, om inte annat föreskrivs i e-Certis i anbudsgivarens medlemsstat” beror främst på om ett sådan krav kan anses vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Med tanke på att samtliga EU-länder ännu inte fört in all relevant information i e-Certis kan problem uppstå i förhållande till principen om ömsesidigt erkännande. Ett visst bevis kan mycket väl tänkas ha en längre giltighetstid än tre månader samtidigt som detta faktum inte registrerats i e-Certis. Det är därför säkrare att formulera kravet med hänsyn till de giltighetstider som rent faktiskt råder i de enskilda medlemsländer och inte vad som registrerats i e-Certis.

    Först när samtliga EU-länder registrerat all relevant information i e-Certis bör ett krav likt det du föreslår övervägas.
    Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.