Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Strider en hänvisning till ett varumärke eller patent mot de grundläggande principerna?

På Konkurrensverkets hemsida framgår fem grundläggande upphandlingsprinciper för upphandling: Icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Dessa förklaras också översiktligt på hemsidan.
Enligt EU:s sajt "Your Europe" finns EU-lagstiftningens motsvarande principer om upphandling. De är fyra, varav tre sammanfaller med Konkurrensverkets. Därtill finns en som säger att "public authorities... may not refer to specific brands, trademarks or patents when describing the characteristics of products & services they wish to purchase." Jag kan inte finna att den principen har tydliggjorts inom de fem svenska principerna.
Finns det någon orsak till olikheterna, och behöver vi inte ta hänsyn i våra upphandlingar till den princip som behandlar varumärke m.m. som finns på EU-nivå?

Kommentarer

 • Hej Lars! 

  Uppdaterad: den 6 augusti 2018 (hänvisning till ny lagstiftning).

  De fem grundläggande principerna för upphandling är inte en svensk konstruktion, utan följer av EUF-fördraget och återfinns i det direktiv som LOU (2016:1145) bygger på.

  Se bland annat artikel 18 i LOU-direktivet (direktiv 2014/24/EU): 

  ”De upphandlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet och proportionerligt sätt.”

  Om en hänvisning till ett varumärke eller ett patent skulle leda till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas i en upphandling får de tekniska specifikationerna inte innehålla sådana hänvisningar, vilket följer av 9 kap. 6 § första stycket punkten 2 LOU, 9 kap. 6 § första stycket punkten 2 LUF (2016:1146) samt 7 kap. 4 § LUFS (2011:1029). En upphandlande myndighet eller enhet får dock använda sådana hänvisningar om det motiveras av det som ska anskaffas eller om det inte annars är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt. Om en sådan hänvisning används ska den följas av orden ”eller likvärdigt”. 

  Med hänsyn till likabehandlingsprincipen får en upphandlande myndighet eller enhet som huvudregel inte behandla två leverantörer på olika sätt endast på grund av att den ena besitter ett visst varumärke om båda kan tillhandahålla likvärdiga produkter/lösningar.

  För exempel på domar som berör krav på varumärken m.m., se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3064-14, mål nr 6156-15, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1001-10 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1388-12

  Uppdaterad: den 6 augusti 2018 (hänvisning till ny lagstiftning). 

  Med vänlig hälsning

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.