Till senaste kommentaren

Får man ange ett klockslag när man sätter ut sista dag för inlämnande av anbud?

Hej. Är det tillåtet för en kommun att ange även ett klockslag när man sätter ut sista dag för inlämnande av anbud?

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  För såväl direktivstyrda som icke direktivstyrda upphandlingar så är utgångspunkten att en frist löper fram till klockan 24.00 sista dagen för fristen.

  Har upphandlande myndighet valt en längre tidsfrist än den lagstadgade minimifristen finns det dock inte något hinder mot att ange ett särskilt klockslag. Det är alltså möjligt att ange ett visst klockslag när man sätter ut sista dag för inlämnande av anbud så länge detta inte innebär att den totala tidsfristen blir kortare än vad som följer av lagen.

  Om det lämnas motstridiga uppgifter i upphandlingsdokumenten angående tidsfristen kan det dock bedömas strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna och då främst mot principen om öppenhet.

  Läs mer
  Läs gärna mer om vad som gäller avseende tidsfrister i tidigare inlägg Får sista anbudsdag infalla på en helgdag, exempelvis en söndag? i vår frågeportal.

  Källhänvisningar
  Uppdaterad: den 30 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.