Till senaste kommentaren

Vad händer i utvärderingen om leverantören inte uppfyller ett börkrav som de uppgett att den gör?

Hej,

Vad händer om det vid utvärdering av anbud visar sig att en anbudsgivare inte lever upp till bör-krav som de svarat Ja på? Ska de uteslutas eller ska de poäng som bör-kravet har genererat räknas av eller ska det hanteras på annat sätt?

Kommentarer

 • Hej Åsa!

  Om det under utvärderingen framkommer att ett anbud inte uppfyller ett tilldelningskriterium (bör-krav) ska det ge ett resultat i utvärderingen enligt den utvärderingsmodell som den upphandlande myndigheten använder sig av. Det kan betyda att de poäng som anbudet hade fått om kravet var uppfyllt ska räknas bort.

  Uteslutning av leverantörer aktualiseras endast ifall det föreligger grund för uteslutning enligt bestämmelserna i 13 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Notera även att ett anbud kan förkastas endast om det inte uppfyller något av de obligatoriska kraven (ska-krav) som ställts. Detta sker under upphandlingens kvalificeringsfas samt under prövningen av anbuden, medan tilldelningskriterierna beaktas i utvärderingsfasen där den upphandlande myndigheten bedömer sådana kriterier och egenskaper som är direkt hänförliga till den aktuella varan eller tjänsten (och inte till anbudsgivaren).

  Läs mer
  Läs mer om leverantörens skyldighet att uppfylla angivna börkrav under avtalstiden i inlägget Vad innebär ett börkrav och vilka skyldigheter har en leverantör att uppfylla dessa under avtalstiden? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 13 kap. 1–3 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder. 
  Uppdaterad: den 18 oktober 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.