Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer om en anbudsgivare inte lever upp till ett bör-krav som de uppgett att de uppfyller?

Hej,

Vad händer om det vid utvärdering av anbud visar sig att en anbudsgivare inte lever upp till bör-krav som de svarat Ja på? Ska de uteslutas eller ska de poäng som bör-kravet har genererat räknas av eller ska det hanteras på annat sätt?

Kommentarer

 • Hej Åsa!

  Om det under utvärderingen framkommer att ett anbud inte uppfyller ett tilldelningskriterium (bör-krav) ska det ge ett resultat i utvärderingen enligt den utvärderingsmodell som den upphandlande myndigheten använder sig av. Det kan betyda att de poäng som anbudet hade fått om kravet var uppfyllt ska räknas bort.

  Uteslutning av leverantörer aktualiseras endast ifall det föreligger grund för uteslutning enligt 13 kap. 1-3 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Notera även att ett anbud kan förkastas endast om det inte uppfyller något av de obligatoriska kraven (ska-krav) som ställts. Detta sker under upphandlingens kvalificeringsfas samt under prövningen av anbuden, medan tilldelningskriterierna beaktas i utvärderingsfasen där den upphandlande myndigheten bedömer sådana kriterier och egenskaper som är direkt hänförliga till den aktuella varan eller tjänsten (och inte till anbudsgivaren).

  Uppdaterad: den 23 april 2019


  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.