Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anbudsöppningsprotokoll vid förnyad konkurrensutsättning

Hej, måste ett öppningsprotokoll upprättas vid en förnyad konkurrensutsättning?

Kommentarer

  • Hej Mari,

    Av reglerna i LOU följer att anbuden vid anbudsöppning ska föras upp i en förteckning som ska bestyrkas av de som deltar i förrättningen (12 kap. 10 § LOU). En förnyad konkurrensutsättning innebär att leverantörer som är parter i ramavtalet lämnar anbud i enlighet med de villkor som finns angivna i ramavtalet. Eftersom inget i LOU talar för att förnyad konkurrensutsättning inte ska omfattas av denna bestämmelse kan det därför antas att 12 kap. 10 § LOU även omfattar anbudsöppningen vid en förnyad konkurrensutsättning (se 7 kap. 9 § LOU). Om inte annat får det anses vara lämpligt att upprätta en sådan förteckning.

    För ytterligare information om vilken dokumentation som den upphandlande myndigheten ska upprätta vid anbudsöppning, se inlägget Måste en anbudsförteckning upprättas och sparas vid anbudsöppning?.

    Med vänlig hälsning,
    Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.