Till senaste kommentaren

Ändring av avtal vid tillämpning av LUFS

Hej,

Vi har ett kontrakt upphandlat enligt LUFS som vi vill ändra. Det finns inga bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal som i övriga upphandlingslagar (LOU, LUF och LUK).

Innebär det här att vi inte kan göra några ändringar eller kan vi tillämpa ändringsbestämmelserna i de andra lagarna analogt?

Mvh,

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Det stämmer att det inte finns några bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).  Vilket utrymme det finns för ändringar i avtal upphandlade enligt LUFS får betraktas som oklart.

  Att det finns ett utrymme för ändringar framgår av EU-domstolens rättspraxis (se bland annat EU-domstolens domar i mål C-454/06 Pressetext och C-91/08 Wall, se även sidorna 9–13 i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen).

  Bestämmelserna i LOU-direktivet, LUF-direktivet och LUK-direktivet avser främst att kodifiera EU-domstolens rättspraxis. Bestämmelserna innebär i någon utsträckning att utrymmet för ändringar av kontrakt ändras och i vissa avseenden utvidgas jämfört med EU-domstolens tidigare rättspraxis. LUFS bygger på ett äldre direktiv, LUFS-direktivet från 2009, vilket innebär att motsvarande bestämmelser inte återfinns där. Rättstillämpningen får avgöra i vilken utsträckning vägledningen kan hämtas från bestämmelserna i de nya upphandlingsdirektiven vid ändringar av avtal upphandlade enligt LUFS.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.