Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal?

Hej!

Kan/får en leverantör ändra på avtalsvillkor innan avtalet har börjat gälla? I detta fall så har tilldelningsbeslutet tillfallit företaget men sedan vill man ändra i avtalsvillkoret innan avtalet är signerat. Vilka möjligheter finns för att kunna göra ändringar?

Kommentarer

 • Hej,

  Frågan om avtalsvillkor får ändras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingås är inte reglerad i lag. Mig veterligen har frågan heller inte prövats i domstol. Däremot finns det regler om vilka ändringar som får göras innan anbudstiden är slut, samt efter att avtalet ingåtts.

  Ändringar som görs innan anbudstidens slut kan ske genom att den upphandlande myndigheten ändrar i upphandlingsdokumenten. Du kan läsa mer om ändringar under anbudstiden ett tidigare svar i Frågeportalen, se frågan Vad gäller vid väsentliga ändringar under anbudstiden?. Av din fråga förstår jag dock att anbudstiden redan är slut och att dessa alternativ inte längre är möjliga i ditt exempel.

  Däremot skulle reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts kunna tillämpas. En förutsättning för att få ändra ett kontrakt i enlighet med ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ LOU är givetvis att det faktiskt finns ett kontrakt på plats (att kontraktet skriftligen ingåtts). Att göra ändringar när avtalet väl ingåtts är tillåtet och får göras inom ramen för de förutsättningar som anges i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Du kan läsa mer om vilka ändringar som är tillåtna inom ramen för dessa bestämmelser i Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Sammanfattningsvis är rättsläget oklart avseende vilka ändringar som får göras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingåtts. Att istället tillämpa de regler som finns om ändringar av befintliga kontrakt och ramavtal kan således vara mer förutsebart.

  Uppdaterad: den 19 december 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.