Till senaste kommentaren

Hur beräknar man ändringar av mindre värde enligt LUF?

Hej,
Jag undrar över ändringar av kontrakt av mindre värde, LUF 16 kap 9 §, där står:
"Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än
1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om varuupphandling eller upphandling av tjänst..."

Måste båda dessa villkor beaktas?
Te x vid en upphandling av tjänst med ett avtalsvärdet på 100 miljoner är det då möjligt att göra förändringar till ett värde av 10 miljoner eller är det tröskelvärdet (ca 4,2 miljoner) som gäller?
Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej Katarina,

  Ändringar av mindre värde är tillåtna i vissa fall. För att ändringen ska anses tillåten ska samtliga villkor i 16 kap. 9 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). En ändring av mindre värde måste vara lägre än tröskelvärdet och vara lägre än 10 procent av det aktuella kontraktets värde. Ändringen får inte heller medföra att kontraktets övergripande karaktär ändras. En ändring vars värde som är lägre än 10 procent av kontraktets värde men samtidigt är högre än tröskelvärdet kan alltså inte anses som en ändring av mindre värde.

  Om kontraktets övergripande karaktär inte ändras skulle det i ditt exempel innebära att en ändring som uppgår till högst tröskelvärdet är möjlig.

  Läs mer
  Läs mer om ändringsbestämmelserna i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Se särskilt s. 21–23 om ändringar av mindre värde.

  Källhänvisningar
  16 kap. 9 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – ändringar av mindre värde.

  Med vänliga hälsningar,
  David

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.