Till senaste kommentaren

Hur beräknas ändringar av mindre värde vid byggentreprenader?

Ändring av mindre värde får numera uppgå till det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och …. 15 % av byggentreprenadens värde.

Min fråga är om det är tröskelvärdet för byggentreprenader som avses? Det vill säga är en mindre ändring av byggentreprenad 15 % av kontraktet eller max tröskelvärdet för byggentreprenader?

När jag läser direktivet så är lydelsen ”tröskelvärdena i artikel 4” vilket borde indikera att det då är tröskelvärdet för byggentreprenader.

Kommentarer

 • Hej Petter!

  Det är riktigt att bestämmelsen tar sikte på det tröskelvärde som gäller för upphandlingsföremålet, vilket i förevarande fall är tröskelvärdet för byggentreprenader. Tröskelvärdet för byggentreprenadkontrakt är 54 938 615 kronor.

  Ändringar av mindre värde utan en ny upphandling möjliggörs genom 17 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Förutom att kontraktets övergripande karaktär inte får ändras måste även ökningen eller minskningen av kontraktets värde vara lägre än tröskelvärdet och 15 procent av kontraktets värde när det är fråga om upphandling av byggentreprenad.

  Det är alltså viktigt att uppmärksamma att en ändring av mindre värde dels måste vara lägre än aktuellt tröskelvärde, dels måste vara lägre än 15 procent av det aktuella kontraktets värde. En ändring vars värde förvisso är lägre än tröskelvärdet, men uppgår till exempelvis 20 procent av kontraktets värde kan alltså inte anses som en ändring av mindre värde enligt bestämmelsen.

  Uppdaterad: den 2 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.