Till senaste kommentaren

Går det att överlåta ett leveransavtal avropat på ett centralt avtal?

Hej!

Jag har en fråga angående om man på ett leveransavtal som är avropat genom förnyad konkurrensutsättning på ett central avtal (typ Kammarkollegiet) kan godkänna en överlåtelse av avtalet till annan part på leverantörens begäran.

(Saken är den att jag normalt hade hänvisat till att accept skulle skett i ramavtalet först, men då ett leveransavtal få tecknas på lika lång tid som ett ramavtal är gällande till exempel 2+1+1 år så långt får även leveransavtal gälla och kan därmed också gälla efter att ramavtalet upphört då man nödvändigtvis inte behöver ha gjort avropet när ramavtalet tecknades.)

Det är alltså frågan om ett leveransavtal där ramavtalet upphört, men där leveransavtalet löper vidare ytterligare en period. Är det ok att gå med på en överlåtelse av avtalet på leverantörens begäran?
Linnea Pettersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Linnea,

  I första hand råder vi dig att kontakta ramavtalsansvarig på den inköpscentral som har upphandlat ramavtalet och höra vad de har att säga i frågan.

  När det gäller byte av leverantör generellt gäller följande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller ett antal olika bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Bland annat regleras byte av leverantör i 17 kap. 13 § LOU. Byte av leverantör är möjligt vid företagsomstruktureringar om det inte medför andra väsentlig ändringar av kontraktet eller ramavtalet. Ett byte förutsätter också att den nya leverantören uppfyller alla krav som ställts på leverantören i den ursprungliga upphandlingen. Om en leverantör vill överlåta ett kontrakt till ett annat företag men fortsätta med den aktuella verksamheten i övrig utgör detta inte en företagsomstrukturering. Undantaget om leverantörsbyte kan alltså inte tillämpas i dessa fall.

  Vidare är det enligt 17 kap. 10 § LOU möjligt att ändra ett kontrakt eller ramavtal i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras och under förutsättning att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras. Detta kan också gälla byte av leverantör (och möjligen överlåtelse av kontrakt). Klausulen måste då:
  1. ha angivits i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,
  2. klart, exakt och entydigt beskriva under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och
  3. ange omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.
  Läs mer
  Du kan läsa mer om dessa bestämmelser i vår nyligen publicerade vägledande rapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Rapporten har skrivits av Bokwall Rislund Advokatbyrå på beställning av Upphandlingsmyndigheten.

  Källhänvisningar
  17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.