Till senaste kommentaren

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal

Hej!

Vid upphandling av t ex personlig assistans är det ju rimligt och behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal.

Om förutsättningen är att leverantörer ska vara antingen anslutna till ett centralt kollektivavtal, ingått ett hängavtal baserat på ett centralt kollektivavtal eller för de som inte är anslutna till ett kollektivavtal ange miniminivåer i avseende på lön, semester och arbetstid.

Är det då ok och tillräckligt att t ex ange villkoren ur HÖK som miniminivå för leverantörer utan kollektivavtal, eller måste man kontakta flera av arbetsmarknadens parter för att enas om vad som är lämpliga lägsta nivåer?

Kommentarer

 • Hej Patrik,

  För att bestämma om det finns ett behov av att ställa arbetsrättsliga villkor behöver upphandlande myndigheter eller enheter göra en så kallad behövlighetsbedömning. Hur en behövlighetsbedömning kan genomföras finns information om på vår webbplats.

  Finns det ett behov av att ställa arbetsrättsliga villkor ska dessa fastställas från ett centralt kollektivavtal som gäller för den aktuella yrkesgruppen eller tjänsten. Information om vad det innebär att fastställa villkoren finns även det på vår webbplats.

  Om HÖK (Huvudöverenskommelsen mellan SKR och Sobona) är relevant för att använda vid upphandling där privata aktörer ska utföra ett arbete är oklart. Anledningen till det är att kollektivavtalet mellan SKR och Sobona är att det tillämpar villkoren som ska gälla för de arbetstagare som är anställda inom kommuner och regioner.

  I vissa branscher förekommer det flera centrala kollektivavtal och upphandlande myndighet eller enhet behöver avgöra vilket kollektivavtal de anser vara mest relevant att fastställa villkoren från. Detta kan ske i diskussion med de arbetsmarknadsparter som har tagit fram kollektivavtalen.

  Du nämner att ni bland annat ska upphandla personlig assistans. Ett tips är att kontakta Vårdföretagarna och Vårdförbundet för att få mer information om relevanta kollektivavtal för de olika upphandlingarna ni ska genomföra.

  Men oavsett vilket kollektivavtal villkoren baseras på kan en leverantör som är bunden och tillämpar ett annat centralt kollektivavtal i samma bransch ändå anses uppfylla villkoren. Läs mer om hur en leverantör kan uppfylla villkoren på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 29 november 2019

  Med vänlig hälsning
  Lena Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.