Till senaste kommentaren

Hur ska dynamiska inköpssystem (DIS) annonseras?

Hej,

Behöver man publicera ett dynamiskt inköpssystem i TED? Om så, är detta oavsett det totala värdet?

Kommentarer

 • Hej Ylva!

  Dynamiska inköpssystem vars värde uppgår till minst tröskelvärdet ska annonseras i TED

  Ett dynamiskt inköpssystem behöver endast publiceras i TED om systemets värde uppgår till minst det tillämpliga tröskelvärdet.

  Om värdet av det dynamiska inköpssystemet överstiger tröskelvärdet ska den upphandlande myndigheten informera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett sådant system. En anbudsinfordran kan göras antingen genom en annons om upphandling eller, om det är en myndighet som inte är en central upphandlande myndighet, genom en förhandsannons. Oavsett typ av annons ska anbudsinfordran publiceras i TED.

  Vad anbudsinfordran närmare ska innehålla framgår av Bilaga V i LOU-direktivet och standardformulär 1 (förhandsannons) respektive standardformulär 2 (annons) i genomförandeförordningen (EU) 2015/1986.

  Dynamiska inköpssystem under tröskelvärdet ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig
  Om värdet av det dynamiska inköpssystemet understiger det tillämpliga tröskelvärdet ska den upphandlande myndigheten istället använda bestämmelserna i 19 kap. LOU. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

  Källhänvisningar
  • 5 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - värdet av ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 4 § första stycket LOU - anbudsinfordran vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem som uppgår till minst tröskelvärdet
  • 10 kap. 1–2 §§ LOU - annons och förhandsannons
  • 2 § upphandlingsförordningen  - anbudsinfordran ska publiceras i TED.
  • 19 kap. 9 § tredje stycket LOU - annonsering vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdet.
  Uppdaterad: den 17 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.