Till senaste kommentaren

Annonsering av upphandling enligt LUFS

Vi är en upphandlande myndighet och ska upphandla enligt LUFS. Hur ska man annonsera vid ett öppet förfarande enligt LUFS och vad ska man använda sig av för annonsdatabas? Är det någon skillnad om vi använder oss av ett förenklat förfarande i 15 kap. LUFS?

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Annonsering vid upphandling över tröskelvärdet enligt LUFS
  En upphandling över tröskelvärdet som ska genomföras enligt LUFS ska annonseras i TED (se 2 § andra stycket upphandlingsförordningen). Vad annonsen ska innehålla framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1986. I standardformulär 17 finner du information om annonsering av en upphandling inom LUFS.

  Den upphandlande myndigheten kan efter den annonserat i TED enligt 9 § upphandlingsförordningen välja att sprida information om upphandlingen på exempelvis sin webbplats eller andra annonseringsdatabaser.

  Annonsering vid förenklat förfarande enligt LUFS
  Understiger en upphandling enligt LUFS tröskelvärdet eller gäller tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) kan endast 15 kap. LUFS tillämpas (se 1 kap. 2 § tredje stycket LUFS). Förenklat förfarande är ett förfarande som kan göras enligt det aktuella kapitlet (se 15 kap. 3 § första stycket LUFS).

  Vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten annonsera i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (se 15 kap. 5 § LUFS). Sådana databaser tillhandahålls av ett antal privata leverantörer på marknaden och det är därför inte möjligt att peka ut någon särskild plats där alla upphandlingar rörande till exempel vissa tjänster annonseras. Ett urval av annonsdatabaser hittar du på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.