Till senaste kommentaren

Får en upphandlande myndighet genomföra en upphandling åt en annan upphandlande myndighet?

Hej,

Är det förenligt enligt LOU att en organisation annonserar en upphandling som genomförs av en annan organisation?

Kommentarer

 • Hej Linda!

  Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga. Det kan vara möjligt en upphandlande myndighet att agera ombud för en annan upphandlande myndighet och således genomföra de praktiska delarna av förfarandet, även om besluten i upphandlingen formellt tas av den upphandlande myndighet för vars räkning upphandlingen genomförts.

  Det är i så fall viktigt att det tydligt framgår av annonsen vilket organ som faktiskt är den upphandlande myndighet i det enskilda fallet. I Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 613-10 och mål nr 877-10 fann kammarrätten att en upphandlande myndighet brutit mot den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet när meddelandet om upphandlingen felaktigt angett en annan kommun som upphandlade myndighet och även angett en NUTS-kod för ett annat län. Kammarrätten konstaterade att annonseringsplikten är ett utflöde av principen om transparens och öppenhet och att förfarandet syftar till att leverantörer inom EU ska få kännedom om offentliga upphandlingar.

  Om du å andra sidan undrar om en upphandlande myndighet kan använda en annan upphandlande myndighets konto i ett upphandlingsverktyg, är detta inte en upphandlingsrättslig fråga, utan främst en frågan om vad som står skrivet i avtalen med leverantören av upphandlingsverktyget.

  Uppdaterad: den 16 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.