Till senaste kommentaren

Hur annonseras upphandling av sociala tjänster i TED?

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska upphandlas enligt 19 kap. i LOU. Om upphandlingen överstiger tröskelvärdet ska vissa bestämmelser i de direktivstyrda delarna av nya LOU följas, bl.a. att upphandlingen ska annonseras i TED.

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat förfarande, urvalsförfarande eller, vid ett dynamiskt inköpssystem, genom ett selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §.

Vår leverantör av upphandlingssystem menar att det inte är möjligt att ange förenklat förfarande samt urvalsförfarande som förfarande i TED utan att man för dessa upphandlingar istället måste ange öppet förfarande resp. selektivt förfarande.

Kan ni förtydliga vad som gäller och hur annonsen i TED ska utformas vad gäller information om förfarande vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt 19 kap om upphandlingen överskrider tröskelvärdet?
Per Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Per!

  Det korta svaret är att det inte är obligatoriskt att ange vilket typ av förfarande det är frågan om i den annons om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster som i vissa fall ska skickas till EU-kommissionen.

  En annons som ska skickas till EU:s publikationsbyrå ska utformas enligt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (se 5 § upphandlingsförordningen). Vad som ska finnas med i en annons om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster anges i standardformulär 21 (mall) och ytterst av artikel 75.1 och del H i bilaga V i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet). I standardformulär 21 finns det en möjlighet att ange typ av förfarande med alternativen "öppet förfarande", "selektivt förfarande" eller "förfaranden som innefattar förhandling", men detta är frivillig information, vilket även framgår av fotnot 8 i standardformuläret. Upplysningen är inte angiven som en obligatorisk uppgift i formuläret eller i LOU-direktivet.

  EU har valt att inte detaljreglera förfarandena vid tilldelning av kontrakt som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster, varför förfarandena kan se ut på olika sätt och ha många olika namn i de olika medlemsstaterna.

  Jag kan inte uttala mig om hur funktionen i det aktuella upphandlingsverktyget ser ut, men jag förstår inte varför uppgiften måste anges. Det kan vara så att det är uppgifter leverantören av upphandlingsverktyget vill ha in av andra skäl. Ovanstående förutsätter dock att funktionen ni har använt avser just en annons om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Om ni har försökt använda en vanlig annons om upphandling är uppgifter om förfarande obligatorisk.

  Som ett tillägg kan jag möjligen nämna att annonsen ska innehålla en kortfattad beskrivning av de viktigaste grunddragen i det tilldelningsförfarande som ska tillämpas, men detta är inte samma sak som att ange att det är ett öppet eller selektivt förfarande.

  Uppdaterad: den 15 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.