Till senaste kommentaren

Vad ska annonsen om ändring av kontrakt eller ramavtal enligt LUF innehålla?

Enligt LUF (2016:1146) 16 kap §16 ska en annons upplysas: "En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons".  Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen."

Min fråga är: Finns föreskrift om innehållet? Om inte, vad ska annonsen innehålla? Var ska annonsen publiceras? Har ni exempel på annons?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  De föreskrifter som avses i bestämmelsen är upphandlingsförordningen (2016:1162). Av förordningens 2 § framgår bland annat att en annons om upphandling enligt 16 kap. 16 § LUF ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) för publicering. Rent praktiskt bör den upphandlande myndigheten kontrollera om sitt upphandlingsverktyg stödjer annonsering av ändringar av avtal. Om den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg saknar detta stöd kan den upphandlande myndigheten istället använda EU:s publikationsbyrås elektroniska verktyg eNotices för att upplysa om ändringen av avtalet i en annons.

  Av upphandlingsförordningens 5 § framgår bland annat att en annons eller ett meddelande som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986. Annonsen för ändringar av kontrakt och ramavtal enligt 16 kap. 16 § LUF ska utformas enligt standardformulär 20 i förordningen (bilaga XVII i förordningen).

  De uppgifter som annonsen ska innehålla framgår av bilaga XVI till LUF-direktivet (2014/25/EU).

  Jag har inte några exempel på annonser, men eftersom de ska publiceras i TED bör det vara där som det är lättast att hitta sådana exempel.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.