Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Var måste vi annonsera en upphandling?

Hejsan,

jag jobbar på en konsultfirma inom mark- och anläggningsjobb. Vi samarbetar med en mindre kommun i en upphandling och de kommer även vilja ha hjälp med annonseringen. Varken kommunen eller vi har ett t.ex. upphandlingskonto och p.g.a. kostnaden så vill inte vårat företag skaffa ett sådant just nu. Vad finns det för lagar kring annonsering på andra sätt, t.ex. via kommunens egna hemsida? Det är lag på elektronisk upphandling, vad krävs?

Behöver all information som finns kring just annonsering av upphandling åt kommun.

Tacksam för hjälp!

Kommentarer

 • Hej Jeanette!

  Av din fråga framgår det inte vilket förfarande som är aktuellt och därför blir mitt svar av mer generell karaktär.

  Annonsering
  Reglerna för annonsering av upphandlingar skiljer sig åt mellan upphandlingar över tröskelvärdena och andra upphandlingar. Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED.

  Vid upphandlingar under tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten publicera en anbudsinfordran genom en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig (se 19 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Den upphandlande myndighetens egna webbplats anses i allmänhet inte uppfylla kravet att vara en allmänt tillgänglig databas.

  Läs mer om vad annonsen ska innehålla för de olika förfarandena under tröskelvärdena på vår webbplats.

  Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel
  I princip alla upphandlingar måste genomföras med elektroniska medel. Notera att detta endast innebär krav på att upphandlingsdokument, anbud och andra till upphandlingen relaterade handlingar överförs på elektronisk väg, det vill säga det omfattar krav på elektronisk kommunikation, men inget krav på att e-upphandling måste göras med hjälp av ett e-upphandlingssystem eller en e-upphandlingsplattform.

  Det är därmed ett krav att anbud ska lämnas in elektroniskt, förutsatt att det inte är frågan om vissa undantagssituationer. Notera dock att den elektroniska lösningen som väljs måste uppfylla de krav som ställs på säkerhet. Utifrån de kriterier som anges i bestämmelsen är det troligt att kommunikation per vanlig e-post inte uppfyller kraven på säkerhet. Hur höga krav på säkerhet som ställs varierar från upphandling till upphandling och kan även variera beroende när i upphandlingsförfarandet som kommunikationen sker.

  Vid upphandling under tröskelvärdet behöver kommunikation ske elektroniskt relativt likt vid upphandling över tröskelvärdena. Detta gäller dock inte vid direktupphandlingar.

  Läs mer
  För mer information om elektronisk upphandling, se även avsnittet E-upphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annons vid upphandling under tröskelvärdena ska publiceras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig
  • 12 kap. 1 § LOU – kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel
  • 12 kap. 8 § LOU – säkerhet vid elektronisk kommunikation
  • prop. 2015/16:195, s. 1071 – nivån av säkerhet
  • 19 kap. 16 § LOU – kommunikation vid upphandling under tröskelvärdena.
  Uppdaterad: den 19 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.