Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ansluta sig till grupp som ger rabatt - ses det som upphandling?

Hej!

Om man ingår i en förmånsportal - en sammanslutning av flera företag - för att ha större köpkraft. Ses det som upphandling? Det vi blir erbjudna är att ta del av deras rabatter från en stor mängd leverantörer.

Tack på förhand.

Mvh
Gabriella Civalero

Kommentarer

 • Hej Gabriella,

  Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2013 ref. 31 framgår att den tidpunkt när en upphandling har påbörjats sammanfaller med tidpunkten för när en upphandlande myndighets beslut kan bli föremål för överprövning. Av EU-domstolens dom C-26/03, Stadt Halle, framgår att denna tidpunkt inträffar när det stadium har passerats då rent interna överväganden och förberedelser görs inom en myndighet inför en upphandling.

  Frågan är om åtgärderna du beskriver är att anse som en upphandling. Jag kan inte utifrån din fråga avgöra om så är fallet eftersom jag inte riktigt förstår vad du menar.

  Nedan följer några exempel som eventuellt kan vara snarlika till det du beskriver.
  • Om ni principiellt avtalar med andra upphandlande myndigheter om att i framtiden upphandla tillsammans bör en sådan åtgärd inte anses vara en upphandling. Detta eftersom avtalet inte är tillräckligt konkretiserat för att kunna ligga till grund för att inleda ett upphandlingsförfarande.
  • Om ni avtalar med andra upphandlande myndigheter om att upphandla en viss sak tillsammans bör det vara frågan om en påbörjad upphandling (samordnad upphandling). Notera att avtalet mellan de upphandlande myndigheterna i sig inte är upphandlingspliktigt.
  • Om ni avtalar med en eller flera leverantörer om att ni ska få vissa rabatter vid framtida köp som omfattas av LOU är det troligen att anse som upphandling.
  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.