Till senaste kommentaren

Hur genomför man en miljöspendanalys?

Hej!
Jag hittar ingen djupare beskrivning för hur man praktiskt genomför en miljöspend. De emissionsfaktorer ni använt för respektive produktkod, finns de sammanställda någonstans tex. i en excelfil?

Kommentarer

 • Hej

  En beskrivning över metoden för Miljöspendanalys finns i vår rapport Miljöspendanalys - en metod för att analysera miljöpåverkan. I rapporten beskriver vi metoden då klimatindikatorer baserade på process-LCA används.

  Vi planerar att publicera klimatindikatorer för ett antal typer av inköp men först längre fram under december 2021. (Svaret uppdaterat 2021-05-05 från "våren 2020" till december 2021)

  Med vänliga hälsningar
  Jens Hållbarhetsspecialist
 • Hej,
  När beräknas klimatindikatorer för inköp publiceras? Vi tänkte starta upp arbetet med miljöspendanalys hos oss. Finns det någon hos er som vi kan prata med om införandet?
  Nickolina Hamrin Lönkvist
 • Hej!

  Vi arbetar just nu med att uppdatera indikatorerna och ser att dessa kommer publiceras i december 2021. Då kommer vi också att publicera beskrivningar hur de kan användas och i en miljöspendanalys.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,
  Jag fick information om att indikatorerna skulle publiceras redan under denna veckan, stämmer det?

  Nickolina Hamrin Lönkvist
 • Hej
  Vi har vad jag vet inte utlovat något specifikt datum tidigare. Vi har tidigare sagt publicering under senare delen av hösten men av många anledningar, så som resursbrist på många enheter i myndigheten, så är målet nu istället under 2021 (december) vad avser verktyget och under våren 2021 vad avser den mer statistiska beskrivningen som vi har på webb.
  Vi är väldigt glada att Miljöspendanalysen är efterfrågad och ser fram emot att kunna publicera mer!
  (Uppdaterat svar 2021-01-29)
  Jens Hållbarhetsspecialist
 • Hej,
  Hur ser planen ut för publicering av klimatindikatorer för miljöspendanalys? Kan inte hitta att de har kommit ut ännu.
  Nickolina Hamrin Lönkvist
 • Hej
  Ja, suck, det är mycket som tyvärr ska hinnas med, vi har haft omprioriteringar på grund av resursbrist och nu skjutit fram och planerar publicering i december 2021. Under tiden får vi be att hänvisa till de uppdaterade miljöspendanalyserna med input/output metoden. De kan användas som ett basstöd om man jämför sin organisations spend med den analyserade gruppens spend och om de stämmer överens på ett ungefär.
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.