Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anslutning till eller användning av annan parts avtal

I ett område har flera fastighetsägare bildat en förening. I föreningen ingår privata ägare, bostadsrätter, affärsidkare och ett allmännyttigt bostadsföretag. Föreningen har avtal gällande ronderande bevakning i området. Kan det allmännyttiga bostadsbolaget ansluta sig till avtalet utan upphandling? En egen upphandling skulle innebära en fördyrning. Det allmännyttiga bostadsbolagets andel av bevakningskostnaden skulle understiga 50% av föreningens totala bevakningskostnad.

Kommentarer

 • Hej Tommy!

  Det är i princip inte möjligt för en upphandlande myndighet att undgå skyldigheten att genomföra en offentlig upphandling genom att ansluta sig till ett befintligt avtal mellan två andra juridiska personer. Att en upphandlande myndighet är medlem i en förening eller äger andelar i ett bolag innebär inte att den automatiskt kan använda sig av avtal som upprättats av föreningen eller bolaget.

  En bedömning får bland annat göras om det avtal ni avser att ingå med en leverantör omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU [2007:1091]) och om det eventuellt finns möjlighet att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling (se 4 kap. 5-9 §§ och 15 kap. 3 § andra stycket LOU).

  Kostnadsbesparingar är inte ett grund för att göra undantag från LOU.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.