Till senaste kommentaren

Användning av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kaffe

Hej, i Höganäs kommuns nyligen annonserade upphandling ”Livsmedel 17” har vi ställt krav på kaffe utifrån era kriterier.
Vi har fått en fråga från en kaffe producent:
” Ni skriver på två positioner att UHM kriterie 3 samt eko är ett krav.
KravID: 11127 kan endast verifieras av Rainforest Alliance.
Det finns inget kaffe som kan verifieras mot KravID: 10403 Avancerat, KravID:11127 och ekologiskt (KravID:11009)
Kan ni förtydliga på position, antingen KravID: 111257 eller KravID: 10403 Avancerat?”
Vi har använt kriterierna efter bästa förstånd och behöver lite hjälp från er som sammanställt dem för att hamna rätt. De aktuella kriterierna återfinns på sidan 5 i bifogat dokument ”Kravspecifikation”.
Jag bifogar även den lista över UHM-kriterier i nummerordning som jag av serviceskäl lagt med upphandlingen för att leverantörerna lätt ska kunna ta del av kriteriernas innebörd.

Kommentarer

 • Hej Jörgen,

  När det gäller produktområde Kaffe finns det långtgående möjligheter att ställa krav på arbetsvillkor vid odling. Det kan vara särskilt viktigt då odlingen sker utanför EU och inte regleras av EU:s minimilagstiftning på området. På artikelnivå kan sociala krav verifieras av flera olika certifieringssystem vilket underlättar det praktiska arbetet.
  Produkten kaffe kan uppfylla olika prestanda:
  • En av de ekologiska regelverken för EU-eko. eller motsvarande KRAV-eko. (uppfyller EU-eko. samt tillkommande krav)
  • En av de sociala regelverken för arbetsvillkor vid odling, t.ex. Rainforest Alliance eller Fairtrade.
  • En produkt kan även vara dubbelcertifierad med en ekologisk certifiering och en social certifiering.
  Mig veterligen finns inget kaffe som kan verifieras mot hållbarhetskriterierna Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao (KravID 10403), Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe och kakao (avancerat) (KravID 11127) och EU-ekologisk vara (KravID 11009).

  Men kontroll och märkning av produkten enligt ett visst certifieringssystem är inget krav i sig. Om samtliga KravID ställs bör kommunen överväga mervärdet av att efterfråga två snarlika sociala krav och om denna kravställan erbjuder ett mervärde i affären som står i relation till de resurser som krävs vid uppföljning samt om den efterfrågade prestandan finns på marknaden.

  Kriterierna för kaffe, te och kakao hittar du på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.