Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är antal förfrågningsunderlagshämtare en offentlig uppgift?

Hej,
I vårt upphandlingsverktyg kan vi fr.o.m. annonsering och under hela anbudstiden se hur många och vilka potentiella anbudslämnare som har hämtat ut förfrågningsunderlaget. Är dessa uppgifter offentliga?

Kommentarer

 • Hej Janne!

  Jag tolkar din fråga som att den avser om en upphandlande myndighet kan lämna ut uppgifter om vilka eller hur många anbud som kommit in, innan tilldelningsbeslut meddelats.

  Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör, eller till att anbuden offentliggjorts (se 19 kap. 3 § andra stycket OSL). Det innebär att uppgifter som rör anbud och anbudsansökningar inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller ansökningen innan alla anbud offentliggjorts, eller beslut om leverantör och anbud fattats (tilldelningsbeslut) eller när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel avbryter den.

  Det är inte tillåtet att innan dess lämna ut information om vem som har kommit in med anbud eller att ange hur många anbudsansökningar eller anbud som har inkommit.

  Sekretess gäller för uppgifter som kan tjäna till upplysning i vad mån visst anbud har infodrats eller avgetts eller som på annat sätt avser visst anbud (se prop. 1979/80:2 Del A s. 148)

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Nja, frågan gällde inte riktigt det. Sekretessen kring inkomna anbud har jag kläm på.

  Frågan gällde uppgiften om hur många och vilka som har hämtat ut förfrågningsunderlaget under anbudstiden, det vill säga från annonsering till sista dag för anbud.
  Janne E
 • Jag tolkar hans fråga som att det är i upphandlingsverktyget möjligt att se vilka som är prenumeranter på upphandlingen, "potentiella anbudsgivare"
  Min fråga är; är den uppgiften ok att lämna ut?
  Det är ju inte detsamma som anbudsgivare.

  Louise
 • Hej,

  Jag ber om ursäkt för ett väldigt sent svar på denna fråga. Jag vill upprepa vad min kollega har anfört i tidigare svar, i prop. 1979/80:2, del A, s. 148 framgår att sekretess gäller också för uppgifter som kan tjäna upplysning i vad mån visst anbud har infordrats eller avgetts eller som på annat sätt avser visst anbud.
   
  Ett snarlikt scenario till den fråga ni ställt har behandlats i ett ärende hos JO. I det fallet hade en tjänsteman av misstag råkat skicka ut en sändlista (alltså en lista över vilka leverantörer som blivit inbjudna i upphandlingen) i samband med att förfrågningsunderlaget i upphandlingen begärts ut av en enskild. I det fallet ansåg JO att uppgiften (sändlistan) som skickats ut omfattades av sekretess, och därmed var således utlämnandet felaktigt, oaktat att uppgiften inte avsåg ett inlämnat anbud.
   
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.