Till senaste kommentaren

Är det fem eller sex grundprinciper?

Enligt uppgift har det i nya LOU ändrats från 5 grundprinciper till 6. Du ser information och länkar i mailet nedan.
Men om jag söker information - får jag olika svar:
På konkurrensverket står det i den inledande texten att det är fem grundprinciper som gäller, men sen är det sex principer som omnämns: http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-lagstiftningen/uppphandlingsprinciperna/

Tittade även Upphandlingsmyndighetens sida. Dom säger inget om det nya, trots att den är uppdaterad 11/1 -17.
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/

Vad är det som gäller?

Kommentarer

  • Hej Jessica,

    De fem grundläggande upphandlingsprinciperna återfinns i 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

    Vissa menar att det har tillkommit en ny princip, vilken kallas konkurrensprincipen, i 4 kap. 2 § LOU. Andra menar att konkurrensprincipen redan följer av de övriga principerna. I förarbetena anges att 4 kap. 2 § utgör ett förtydligande av den allmänna regeln i 4 kap. 1 § LOU (se prop. 2015/16:195 s. 973). Det ger stöd för en tolkning att det inte finns någon sjätte princip. Oavsett hur man ser på det gäller fortfarande de regler som finns i LOU-direktivet och LOU.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.