Till senaste kommentaren

Är det okej att utvärdera enbart kvalitet?

Vi har ett par upphandlingar framför oss där vi har öronmärkta pengar för vissa konsulttjänster.

Enligt LOU så ska anbuden utvärderas enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, men är det okej att vi sätter priset och sedan bara utvärderar kvalitet och antar det anbud som ger maximal kvalitet?

Vi har de pengar vi har, de bör göras av med på uppdraget och det är viktigt för oss att det blir hög kvalitet i utförandet. Tanken är då att poängsätta anbuden efter hur hög kvalitet de uppfyller när det gäller erfarenhet, referenser och branschkunskap enligt en nog beskriven poängmodell.

Eller räknas detta som bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ändå, eftersom de som vill ha mer pengar för uppdraget inte lämnar anbud alls? Men vad ska vi kalla vår utvärderingsmodell?

Kommentarer

 • Hej Camilla,

  Ja det går bra. Grunden du avser att använda vid utvärderingen är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier på det sättet du beskriver.

  Gällande vad ni ska kalla utvärderingsmodellen finns det inga rätt eller fel då det inte finns några vedertagna begrepp eller standarder för poängmodeller.

  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 788 – det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.

  Med vänlig hälsning
  Gustav
 • Hej,

  är det fortfarande ok att sätta ett bestämt pris för en tjänst (upphandlande myndighet bestämmer vilket pris vi kommer att betala för tjänsten) och sedan bara utvärdera på kvalitetskriterier? Jag tänkte eftersom ert svar publicerades 2017 och sedan dess har det har kommit en ny dom om golvpriser.
  Matilda
 • Hej Matilda,

  Det är fortfarande tillåtet att använda fast pris och utvärdera på enbart kvalitetskriterier. Att det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier framgår av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) (se prop. 2015/16:195 s. 788). Detta kommer även till uttryck i artikel 67.2 andra stycket i LOU-direktivet.

  Att använda fast pris är alltså inte samma sak som att sätta ett golvpris.

  Läs mer golvpris i inlägget Går det att använda golvpriser respektive takpriser? i vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Har er uppfattning på den här frågan ändrat med anledning av Kammarrättens i Stockholm dom av den 12 juni 2020, mål nr 7398-19?
  Erika
 • Hej Erika,

  Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7398–19 behandlar frågan om det är möjligt att tillämpa en utvärderingsmodell som enbart omfattar kvalitativa kriterier. I det aktuella fallet fanns alltså varken något pris eller någon kostnad med som tilldelningskriterium. Läs mer om detta i inlägget Tilldelning av ramavtal enbart på kvalitet i vår Frågeportal.

  Kammarrätten angav i domskäl att en utvärdering med utvärderingsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet alltid omfattar pris. Det innebär att det inte är möjligt att genomföra en ramavtalsupphandling där frågan om pris helt lämnas till avropsprocessen. Notera att domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

  Det är alltså fortfarande, precis som min kollega skrivit tillåtet att använda fast pris och utvärdera med enbart kvalitetskriterier. Ett sådant upplägg strider inte mot nämnda dom eftersom pris finns med som ett tilldelningskriterium.

  Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 788 - det är möjligt att låta kostnadselementet ha formen av ett fast pris eller en fast kostnad och låta leverantörerna endast konkurrera med kvalitetskriterier.
  Med vänlig hälsning,
  Josefine Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.