Till senaste kommentaren

Är köp av juridiska tjänster undantagna från LOU?

Hej,

Är myndigheters inköp av advokattjänster som den ser sig behöva vid upphandlingstvister undantagna från LOU?

Kommentarer

 • Hej Max,

  Det stämmer att det finns ett undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av vissa juridiska tjänster. Det gäller om upphandlingen avser biträde av en advokat (1) i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande, (2) vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk myndighet, eller (3) vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal, vid en myndighet eller institution.

  Undantaget gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför ett sådant förfarande eller om det finns en påtaglig indikation för och är mycket sannolikt att den sak som rådgivningen avser kommer att bli föremål för ett sådant förfarande som anges ovan.

  Det finns alltså en möjlighet för en upphandlande myndighet att köpa tjänster av en advokat utan att behöva tillämpa LOU vid en tvist i domstol som rör upphandling, till exempel vid en överprövning av en upphandling.

  Läs mer
  För att läsa mer om kontrakt och avtal som undantas från reglerna om upphandling, se vår webbplats.

  Källhänvisningar
  3 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från upphandlingsplikten vid upphandling av vissa juridiska tjänster.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Vill bara få ett förtydligande. Undantaget gäller väl inte enbart tjänst av advokat i tvist som rör upphandling. Kan det inte vara andra typer av tvister också inom myndigheters områden?

  Anita
 • Hej Anita,

  Det stämmer. Undantaget gäller inte enbart för biträde av advokat vid ett rättsligt förfarande som rör upphandling. Det är ett generellt undantag från upphandlingsplikten för biträde av advokat i de rättsliga förfaranden som anges ovan.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.