Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är kommuners interkommunala ersättningar till följd av det fria skolvalet upphandling?

Till följd av det fria skolvalet skickar kommuner interkommunala ersättningar till varandra för barn som är medborgare, men går skola i annan kommun.
Betraktas detta som upphandling och gäller i så fall lagen om elektronisk faktura?

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att göra en bedömning i det enskilda fallet om upphandlingsplikt föreligger i det av dig beskrivna fallet. Vi hänvisar dig i första hand till er upphandlingsenhet i denna fråga.

  Utbetalningar till leverantörer (en kommun kan vara leverantör) som görs enligt vissa särskilda lagstiftningar omfattas inte av upphandlingslagarna. Ett exempel är ersättning till fristående skolor enligt skollagen. En viktig skillnad mellan utbetalningar enligt dessa regelverk och inköp enligt upphandlingslagarna är att den myndighet som betalar inte bestämmer vilka tjänster eller varor som ska köpas in. Reglerna innebär också att utbetalande myndigheter saknar möjlighet att ställa krav eller villkor på det som levereras. En liknelse kan göras till ersättning enligt valfrihetssystem upprättade enligt lagen om valfrihetssystem.

  Är det inte frågan om ersättning enligt viss särskild lagstiftning, exempelvis upphandling av vuxenutbildning, kan det vara frågan om upphandling. I sådana fall kan kommunerna utreda om det finns möjlighet att ingå samarbetsavtal för att tillgodose sina behov. Undantaget för samarbetsavtal (kallas ibland för Hamburgundantaget) innebär att upphandlande myndigheter kan träffa samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt upphandlingslagarna. För att undantaget ska gälla ska flera villkor vara uppfyllda. Undantaget framgår av 3 kap. 17–18 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) och har beskrivits såväl på vår webbplats som i vår rapport om samarbetsavtal.

  Är inte ett köp upphandlingspliktigt gäller inte heller lagen om elektronisk faktura. Det finns emellertid inte något hinder för kommunerna att skicka elektroniska fakturor mellan varandra även i dessa fall.

  Läs mer
  Läs även inläggen Omfattas uppstart av gymnasieutbildning av LOU?, Kan man överlåta drift av kommunal skola åt privat aktör? och Omfattas auktorisationssystem av LOU? i vår Frågeportal.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.