Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är man skyldig att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandling av ramavtal?

Är upphandlande myndigheter skyldiga att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandlingar av ramavtal?

Kommentarer

 • Hej!

  Direktivstyrda upphandlingar av ramavtal omfattas av ESPD-systemet, vilket innebär att ni är skyldiga att godta leverantörernas egenförsäkran. Om den upphandlande myndigheten ingår ramavtal med flera leverantörer ska den begära in bevis från leverantörerna innan beslut om tilldelning.

  Samtliga anbudsgivare och anbudssökande i upphandlingar enligt LOU över tröskelvärdet får lämna en egenförsäkran i syfte att preliminärt intyga att det inte finns grund att utesluta dem, att de uppfyller kvalificeringskraven och begränsningskriterier. På begäran ska den som lämnat en egenförsäkran inkomma med relevanta bevis.

  Vad gäller vid tilldelning av kontrakt i ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda?
  Leverantörerna behöver inte lämna någon ny egenförsäkran i samband med avrop när detta sker i enlighet med ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda, till exempel vid avrop enligt fastställd rangordning. Den upphandlande myndigheten behöver inte heller begära in bevis i samband med sådana avrop.

  Notera att ESPD-systemet omfattar förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal. Detta innebär att processen är densamma som vid upphandlingen av det bakomliggande ramavtalet. Som utgångspunkt måste samtliga leverantörer lämna en egenförsäkran eller ge in nödvändiga bevis när en förnyad konkurrensutsättning sker. Läs mer om detta i vår vägledning s. 11–12.

  Uppdaterad: den 26 juli 2018
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.