Till senaste kommentaren

Är strategisk partnering att likställa med offentlig-privat samverkan (OPS)?

Hej,

Är strategisk partnering att likställa med offentlig-privat samverkan (OPS)? Det är ju inte helt ovanligt inom byggsektorn men kanske även något som kan applicera på vissa andra typer av verksamhet utan att strida mot LOU om jag förstått det rätt?

Om er uppfattning är att formen eventuellt kan användas för annan verksamhet än byggsektorn, finns det något stöd att få i sådana frågor från Upphandlingsmyndigheten?

Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Utan att ha någon omfattande erfarenhet av vare sig partnering eller OPS så är ju en utgångspunkt vid OPS att en viss risk läggs över på leverantören, vilket nödvändigtvis inte behöver vara fallet vid partnering.

  Det kan väl inte uteslutas att något av dessa samarbetsformat rent juridiskt kan tillämpas även i andra sektorer än bygg, men man bör kanske utreda om det faktiskt är ett lämpligt format i det enskilda fallet som faktiskt mynnar ut i någon form av mervärde för den upphandlande myndigheten.

  Upphandlingsmyndigheten har i dagsläget tyvärr ingen vägledning som särskilt rör frågor om OPS och partnering. I frågan Vad är OPS OCH OPP samt PPP? hänvisar vi till visst material från Konkurrensverket rörande OPS.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.