Till senaste kommentaren

Är UM skyldig att kontrollera undertecknares behörighet?

Måste den upphandlande myndigheten kontrollera att den person som skrivit under en sanningsförsäkran är en behörig företrädare för anbudsgivaren?

Kommentarer

  • Hej,

    En upphandlande myndighet har inte någon skyldighet att kontrollera om uppgifter som lämnas under anbudstiden är riktiga. I regel sträcker sig den upphandlande myndighetens skyldigheter inte längre än att en jämförelse ska göras mellan uppgifterna i anbudet och de krav som angetts i upphandlingsdokumenten.

    Om det finns objektiv misstanke om att ett anbud inte uppfyller obligatoriska krav kan det dock medföra att det finns skäl för den upphandlande myndigheten att kontrollera de uppgifter som anbudsgivaren har lämnat (se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4904-09, mål nr 4847-11, mål nr 935-12, mål nr 3688-14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2449-10, mål nr 2947-14, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2842-14 och mål nr 4060-14). Vilka exakta omständigheter som krävs för att skyldigheten att kontrollera uppgifter ska uppkomma är dock inte fastslaget.

    Med vänliga hälsningar,
    Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.