Till senaste kommentaren

Är en upphandlad leverantör av förmedlingstjänster skyldig att följa LOU?

Vi har handlat upp en försäkringsmäklare som bland annat ska bistå oss med att handla upp våra försäkringar. Min fråga är om denna försäkringsmäklare är skyldig att handla upp dessa försäkringar enligt LOU?

Kommentarer

 • Hej Katarina,

  Svaret på din fråga beror på hur avtalet med försäkringsförmedlaren är utformat.

  Ett vanligt sätt att upphandla försäkringsförmedling är att den upphandlande myndigheten gör en upphandling av själva förmedlingstjänsten och att detta inte omfattar de försäkringar som den upphandlande myndigheten är i behov av. Försäkringsförmedlarens uppdrag kan då bestå av kartläggning av myndighetens behov, lägga fram förslag på försäkringslösningar och bistå myndigheten vid upphandlingen av försäkringen. Det är i sådana fall myndigheten som formellt genomför upphandlingen och har ansvar för att upphandlingen sker i enlighet med lagstiftningen. Försäkringsmäklaren är därmed inte skyldig att följa LOU, utan det är den upphandlande myndigheten som är det, se inlägget Kan ansvar för en upphandling överlåtas till ett privat företag?.

  Läs mer
  För ytterligare information, se gärna Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport Mellanhänder i offentlig upphandling. Se särskilt s. 38-39 angående försäkringsförmedling. Se även inlägget Kan en leverantör bli skyldig att tillämpa LOU vid upphandling av underleverantörer? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 24 juli 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.