Arbetsrättsliga villkor

Hej. Vi har vid två tillfällen inte lyckats få tillgång till kollektivavtal när vi frågat fackföreningen kring detta i syfte att vi ska kunna ställa arbetsrättsliga villkor i upphandling. I det första fallet gav de tillslut med sig. För att vi ska kunna göra detta krävs ju att vi får tillgång. Vad kan vi göra eller hävda för att få ta del av dessa?

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i upphandlingslagstiftningarna finns ingen skyldighet att ange nivån på villkoren om det saknas förutsättningar. Det vill säga att till exempel den upphandlande organisationen inte får tillgång till det centrala kollektivavtalet som villkoren bör anges från.

  Vad ni skulle kunna göra är att kontakta arbetsgivareorganisationen också och be dem om kollektivavtalet. Kollektivavtal är en handling mellan båda/flera parter och alla parter i ett kollektivavtal ska ha tillgång till det. Ni kan även titta på någon av arbetsmarknadens parters webbplatser för att se om kollektivavtalet finns publikt där. Om ni inte redan har gjort detta för att försöka få tillgång till kollektivavtalet.

  Gällande vilken skyldighet arbetsmarknadens parter har att lämna ute kollektivavtalet bedömer vi att det inte finns någon sådan skyldighet. Det finns därmed ingen möjlighet för upphandlande organisation att kräva att få tillgång till kollektivavtalet. Men en upphandlande organisation måste efterfråga möjligheten att få ut kollektivavtalet för att undersöka vilken förutsättning som finns att ange de arbetsrättsliga villkoren.

  Källhänvisningar
  17 kap. 3 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 16 kap. 3 § första stycket lag (2016:1146) om
  upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och 14 kap. 3 § första stycket lag (2016:1147) om
  upphandling av koncessioner (LUK) - om det saknas förutsättningar för den upphandlande
  organisationen att ange nivån för ett villkor är den inte skyldig att ställa
  villkoret.


  Med vänlig hälsning
  Lena Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.