Till senaste kommentaren

Var hittar jag städernas arbetsrättsliga villkor inom bygg?

Stockholm stad har tidigare tagit fram nivåer för lön, arbetstid och semester för tjänster som omfattas av Byggavtalet. Jag hittar inte det i ert Kriteriebibliotek. Vart kan jag hitta dessa eller finns de inte kvar?

Kommentarer

 • Hej,

  Städernas (Stockholm, Göteborg och Malmö) exempel på arbetsrättsliga villkor inom bygg finns som exempel på arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

  De villkor och kriterier som ligger i vårt kriteriebibliotek är sådana villkor och kriterier som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram.

  Uppdaterad: den 24 oktober 2019
  Lena
 • Gällande lönenivåerna i Städernas exempel så ligger grundlönen högre än vad Byggnads har i sina avtal. Vad är anledningen till detta? Har Städerna räknat med något som inte är inkluderat i Byggnads?
  Anja
 • Hej
  Gällande städernas villkor så skiljer sig lägsta lönenivåerna mot Byggnads kollektivavtal vilket jag antog att det var grundat i. Vet ni varför denna skillnad finns? Har Städerna räknat med något annat?
  Anja
 • Hej,

  Upphandlingsmyndigheten har övertagit ett material med arbetsrättsliga villkor inom byggområdet från Städerna och har publicerat detta som ”lärande exempel” på vår webbplats. Vi arbetar nu tillsammans med arbetsmarknadens parter för att fastställa egna arbetsrättsliga villkor som baseras på Byggavtalet.

  Lönenivåerna är högre i Städernas exempel på villkor, än vad som framgår av kollektivavtalet för byggnadsarbete (Byggavtalet). Detta beror på att när Städerna tog fram villkoren så baserade de lönenivåerna efter det då gällande utstationeringskollektivavtalet och den överenskommelse som arbetsmarknadens parter hade tagit fram för avtalsåret 2017 (överenskommelsen). Överenskommelsen gällde vilka villkor som ska gälla vid utstationering och offentlig upphandling. Varför Städerna baserade villkoren på Utstationeringskollektivavtalet och överenskommelsen och inte på Byggavtalet har Upphandlingsmyndigheten ingen kännedom om.

  Timlönen i överenskommelsen är för avtalsåret 2017 166,50 kronor i timmen. Därutöver ska, enligt överenskommelsen, övertidsersättning och OB-tillägg tillkomma enligt vad som framgår av 2 § i Byggavtalet.

  I Byggavtalet framgår, enligt 3§ punkt 9.2 och 9.3, att arbetstagare, som berörs av Byggavtalet, är garanterad minst en grundlön per arbetad timme. Grundlönen för yrkesarbetare för avtalsåret 2017 ska enligt Byggavtalet vara 156 kronor per timme. Då inkluderas inga andra ersättningar som kan tillkomma vid utfört arbete, men Byggavtalet har enligt vår bedömning andra löneersättningar för utfört arbete som ska gälla vid utförande av kontrakt till offentlig sektor. Det finns även bestämmelser i kollektivavtalet att arbetstagare i vissa fall kan erhålla prestationslön.

  Städerna valde även att göra en uppräkning av lönenivån för kommande avtalsår i sina arbetsrättsliga villkor. Vi antar att de baserade sina uppräkningar på Byggnads information till hängavtalsbundna företag på Byggavtalet. Där framgår aktuella löneökningar.

  Med vänlig hälsning
  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.