Till senaste kommentaren

Arbetsrättsliga villkor för bussförare i kollektivtrafik

Ni har i dagarna publicerat en nyhet gällande att det inte finns någon risk för oskäliga arbetsvillkor för bussförare i kollektivtrafik och min undran är om detsamma gäller arbetsvillkor för bussförare av skolskjuts och persontransporter?

Innebär det i så fall att vi inte behöver ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling av dessa tjänster?

Kommentarer

 • Hej,

  I riskbedömningen framgår att den gäller för bussförare i kollektivtrafik och att riskbedömningen inte inkluderar bussförare i beställningstrafik (för exempelvis skolskjuts eller tillfälliga resor) eller persontrafik som utförs av taxiförare.

  På vår webbplats har vi även en lista med vilka pågående
  riskbedömningar vi genomför
  .

  I listan framgår att vi håller på att hantera arbetsmarknadens parters synpunkter som de har lämnat till oss gällande olika riskindikatorer. När vi är klara med vårt arbete kommer riskbedömningen att publiceras tillsammans med de andra riskbedömningarna på vår webbplats.

  Vi kan i dagsläget inte uttala oss i förväg om vår riskbedömning kommer resultera i att det finns någon risk eller inte. De riskbedömningar som vi genomför behöver inte vara den slutgiltiga bedömningen för upphandlande myndigheters och enheters enskilda upphandlingar. Våra riskbedömningar kan användas för att ge vägledande information i deras slutgiltiga behövlighetsbedömning i den enskilda upphandlingen.

  Vi har ambitionen att fastställa villkor när det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Upphandlande myndigheter och enheter har en skyldighet enligt LOU, LUF och LUK att ställa arbetsrättsliga villkor när det bedöms behövas.

   

  Med vänlig hälsning,


  Lena Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.