Till senaste kommentaren

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Hej,

Jag har en fråga gällande KravID: 11168: Arbetsrättsliga villkor för städtjänster.

När kommer en uppdatering av Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017–2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och SEKO (Facket för service och kommunikation)?

Nu anges t.ex i punkt 1.1 följande:
1.1 Lön Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år utges enligt nedan. Generell löneökning - Lägsta utgående månadslön 1/6 2017: 512 kr - 22 212 kr 1/6 2018: 550 kr - 22 762 kr 1/6 2019: 550 kr - 23 312 kr

Behöver veta vad som gäller fr o m 1/6 2020 och framåt.

Kommentarer

 • Hej,

  På grund av covid-19 beslutade arbetsmarknadens parter i mars att skjuta fram kollektivavtalsförhandlingarna. Det innebär att ett stort antal kollektivavtal har förlängts. Därmed kommer också de arbetsrättsliga villkor för lön, arbetstid och semester som vi har publicerat fortsätta att gälla. Arbetsmarknadens parter har som målsättningen att samtliga berörda kollektivavtal ska vara tecknade till den 31 december.

  Detta berör de arbetsrättsliga kontraktsvillkor som vi har fastställt tillsammans med arbetsmarknadens parter och som är publicerade i vår Kriteriedatabas. Kontraktsvillkorens bilagor, där villkoren för lön, arbetstid och semester framgår, innehåller också information om det bakomliggande kollektivavtalets giltighetstid.

  De arbetsrättsliga villkoren upphör inte att gälla bara för att kollektivavtalets giltighetstid har löpt ut och de ändras inte heller automatisk när ett nytt kollektivavtal träder i kraft. Det krävs en aktiv handling av den upphandlande organisationen i enlighet med kontraktsvillkoren för att ändrade villkor ska börja gälla i ett pågående kontrakt.

  När nya kollektivavtal finns på plats kan upphandlande organisationer justera villkoren. En sådan skrivning om möjlighet att justera de arbetsrättsliga villkoren behöver finns med i kontraktet. Förslag
  på formulering finns i våra mallar för kontraktsvillkor i vår Kriteriedatabas.  Med vänlig hälsning


  Lena Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.