Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Tillhandahåller UHM arbetsrättsliga villkor avseende städtjänster?

Har ni fastställt arbetsrättsliga villkor för städtjänster?

Kommentarer

 • Hej,
  Vi har i dagsläget inte fastställt några arbetsrättsliga villkor för upphandling av städtjänster. Vi genomför nu en behövlighetsbedömning och har också inlett en samverkan med parterna för att ta fram villkor. Vi avser att slutföra arbetet efter sommaren med anledning av parternas många förhandlingar av kollektivavtal under våren.
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej igen!

  Jag är nyfiken hur det går med ert arbete? Har ni fastställt några arbetsrättsliga villkor för städtjänster?
  Pernilla
 • Hej,
  Hur ligger ni till tidsmässigt i dagsläget med att fastställa arbetsrättsliga villkor för städtjänster?
  Therese
 • Hej!

  Tack för din fråga om tidplan för arbetsrättsliga villkor för städtjänster.

  En av grundpelarna i bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor är att de utgår från de överenskommelser som arbetsmarknadens parter träffar genom kollektivavtal. Vi samråder därmed med aktuella parter, bl a Almega, Kommunal och Fastighetsanställdas förbund. Ett av de kollektivavtal som anses tillämpligt löpte ut den 31 augusti 2017, men parterna har ännu inte träffat något nytt avtal.

  Vår avsikt är att i första hand invänta det nya avtalet så att de villkor som vi tar fram återger aktuella och gällande nivåer.

  Hälsningar Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Ska ut med en stor upphandling över tröskelvärdet för städtjänster, finns det någon färdigt förslag på vilka arbetsrättsliga villkor vi kan ställa? Om inte ska jag då upphandla utan några villkor eller skriva in något allmänt? Vad?

  Annelie
 • Har det hänt något nytt i skedet med vägledning för arbetsrättsliga villkor inom städtjänster? Senaste inlägget är 2 månader gammalt.
  Nathalie
 • Hej!
  Vi har nyligen tagit beslut om ett stödmaterial för arbetsrättsliga villkor för städtjänster. Det kommer att bl a innehålla särskilda kontraktsvillkor, bilagor med villkor för lön, semester och arbetstid, tillämpningsanvisningar, behövlighetsbedömning av städbranschen och ett underlag för uppföljning. Efter lite finjustering och språkgranskning avser vi att publicera detta så snart som möjligt.
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Upphandlingsmyndighetens stödmaterial avseende arbetsrättsliga villkor för städtjänster finns nu tillgängligt här.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.