Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling av transporter

Hej,

Vi ska göra en upphandling av transporter. Har upphandlingsmyndigheten hunnit ta fram riktlinjer för krav på lön/semester/arbetstid avseende detta?  Om inte, kan ni rådge mig vilket kollektivavtal jag bör studera samt hur jag får åtkomst till detta?

Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga.
  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram arbetsrättsliga villkor för transporter. Vi har dock villkor för persontransporter (taxi), men jag tolkar det som att du avser transporter av gods och liknande.
  Det kollektiv som jag i så fall bedömer är tillämpligt är avtalet mellan Transportarbetarförbundet och Biltrafikens Arbetsgivarförbund. Avtalet finns inte tillgängligt, utan du får lov att kontakta någon av parterna för att få ta del av avtalet och i övrigt samråda om de villkor för lön semester och arbetstid som kan vara aktuella.
  Upphandlingsmyndigheten har tidigare publicerat stöd och vägledning om arbetsrättsliga villkor och vi utvecklar för närvarande det ytterligare.

  Hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej Charlotta
  Men tanke på ditt svar ovan. Vi har vi gjort en upphandling gällande utkörning av en-portioners mat till omsorgtagare som bor i sina egna hem. Ett av kraven i upphandlingen var arbetsrättsliga villkor för taxiförare. Vinnare i upphandlingen blev Jetpac. Detta är ett företag som inte sysslar med persontransporter utan kör ut smågods och som nu i vårt fall ska börja köra ut enportioners mat.
  Vad gäller här när ett budföretag vinner upphandlingen, samma arbetsrättsliga villkor  som för taxiförare?
  Hälsningar [signatur redigerad av Upphandlingsmyndigheten]
  Gunnar Farmansson
 • Hej,
  Tack för din fråga och jag ber om ursäkt för något sent svar.
  Svar: Vi utgår från att ni har använt de arbetsrättsliga villkor för taxiförare som vi publicerat på vår webb. Kollektivavtalet  för taxiförare(Taxiavtalet) är emellertid enbart tillämpligt för taxiförare och inte andra förare eller transportörer. Villkoren som ni har ställt anser vi därmed inte vara tillämpliga för företag i övriga transportbranscher.

  Vänliga hälsningar
  Charlotta

  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej
  Tack för svar. Du menar att samma kollektivavtal gäller, det mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund fast inte Taxiavtalet -förare. Utan här gäller en annan del av kollektivavtalet typ "Budtjänster"?
  Kalmar kommun
 • Hej,
  Det är inte samma kollektivavtal, men antagligen Transportavtalet mellan samma parter som du nämner. På Transports hemsida finns information om Transportarbetarförbundets olika kollektivavtal, men vi har inte haft något samråd med parterna angående tillämpningen av Transportavtalet för den typ av tjänster som ingår i er upphandling.

  Hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej
  Jag hakar på denna chatt tråd.  Vi är på gång att upphandla flytt- och magasineringstjänster för Västra Götaland.  Vi kan som jag förstår det inte i något läge kräva
  att leverantören har kollektivavtal. Om vi bedömer att det är behövligt att
  ställa arbetsrättsliga krav ska dessa framgå i klartext i
  vårt upphandlingsdokument. Nivåerna på kraven ska enligt 17:3 LOU hämtas från ett
  centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande
  arbetstagare. Jag har försökt får ut Transportarbetareförbundets avtal men de verkar inte vilja lämna ut det.

  Det är här det blir problem när vi inte får fatt i dessa
  kollektivavtal.  Har ni  något bra råd att ge på en enkel text i upphandlingsdokumentet?

  Hälsningar
  P-O Walldén
  Upphandlingsansvarig
  Kronofogdemyndigheten


  Per-Olof Walldén
 • Hej,

  Tack för din fråga.

  Det är helt riktigt det du säger att det inte är tillåtet att kräva att leverantörer är bundna av ett kollektivavtal eller att de ska teckna sådant i samband med att kontraktet ska fullgöras.

  Din fråga gäller dock att ni inte får del av det kollektivavtal som skulle vara tillämpligt på det arbete som omfattas av den kommande upphandlingen av flytt- och magasineringstjänster.  Enligt vår uppfattning och som också framgår av propositionen (prop. 2016/17:163) är att den upphandlande myndigheten inte är skyldig att ställa ut villkor och ange några nivåer om det inte finns förutsättningar för att ange detta. Det kan vara om parterna inte vill lämna ut avtalen trots kontakt med parterna. Andra situationer då det kan anses saknas förutsättningar att fastställa några arbetsrättsliga villkor är om det saknas centralt kollektivavtal, avtalen inte innehåller lönenivåer eller parternas tolkning av avtalen är oklar.

  Upphandlingsmyndigheten har inte gjort någon bedömning av om det är behövligt eller inte att ställa arbetsrättsliga villkor inom flytt- och transporttjänster och vi har därmed heller inte tagit fram några arbetsrättsliga villkor för detta område och vi har inte tillgång till relevanta kollektivavtal. Vi planerar dock att göra fördjupade bedömningar av ett antal branscher som bland annat omfattar höga kontraktsvärden statistiskt sett och, där det anses behövligt, ta fram arbetsrättsliga villkor i samråd med parterna.

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.