Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Behöver en anbudsgivare arkivera sina anbud i original?

Hej, Vi är lite osäkra på om vi måste arkivera anbud i original (med den fysiska underskriften) när vi har lämnat in ett digitalt anbud. Om ja vilka handlingar det då gäller: 1) Underskrivet anbud 2) Underskrivna svarsdokument t.ex. Sanningsförsäkran 3) Samarbetsavtal/back to back agreement eller åtagande från underleverantör etc.. Vi har fått lite motstridiga uppgifter om detta och spar därför alla unika handlingar för säkerhets skull, vilket då är ganska utrymmeskrävande

Kommentarer

  • Hej Suzanne,

    I LOU finns inga krav på att anbudsgivaren ska spara sina anbud i någon form. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv kan ni därför välja fritt hur anbuden ska hanteras.

    I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv. Det framgår inte av din fråga om din verksamhet omfattas av arkivlagen. Frågor om arkivlagen faller utanför ramen för vad vi kan svara på i vår Frågeportal.

    Med vänliga hälsningar,
    Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.