Till senaste kommentaren

Får vi handla begagnade varor från våra befintliga leverantörer?

Min arbetsplats, Centrum för miljö- och klimatforskning, vill leva som vi lär och handla begagnat i så stor utsträckning som möjligt. Är det tillåtet att handla begagnade varor istället för nyproducerade hos våra avtalsleverantörer? Vi tänker på exempelvis litteratur.

Kommentarer

 • Hej Åsa,

  Utgångspunkten är att den upphandlande myndigheten endast kan köpa varor som omfattas av ramavtalet. Det innebär att exempelvis begagnad litteratur måste omfattas av avtalet för att det ska vara tillåtet att köpa det från ramavtalet.

  Om avtalet inte omfattar begagnade varor kan det i vissa fall eventuellt vara möjligt att göra en ändring i avtalet, enligt någon av ändringsbestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Flera av ändringsbestämmelserna kräver dock bland annat att avtalets övergripande karaktär inte får ändras genom avtalsändringen. Vad som avses med avtalets övergripande karaktär framgår inte närmare i LOU. Det är oklart om en ändring av ett avtal så att begagnade varor kan köpas där endast nya varor omfattades från början, innebär att avtalets övergripande karaktär ändras.

  Det kan i vissa fall också vara möjligt att direktupphandla de varor som den upphandlande myndigheten har behov av. Finns det ett befintligt ramavtal som omfattar liknande varor blir det en avtalsrättslig fråga om det är tillåtet att handla utanför avtalet eller inte.

  Läs mer
  Läs mer om ändringar av avtal och avtalets övergripande karaktär i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Läs mer om möjligheten att köpa vid sidan av ramavtalet Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal? i vår Frågeportal samt om direktupphandling på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet
  • 17 kap. 9–14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal
  • 19 kap. 7 § tredje stycket LOU – direktupphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.