Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Att tänka på gällande tidsfrister vid helgdagar

Att tänka på vid bestämmande av tidsfrister innan annonsering
När den upphandlande myndigheten bestämmer tidsfristen för att komma in med anbud ska särskild hänsyn tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden.

Denna huvudregel ska alltid beaktas när tidsfristen bestäms. Det betyder att det inte är tillräckligt att en upphandlande myndighet enbart iakttar bestämmelserna om minimitidsfrister. Det kan därför vara lämpligt för en upphandlande myndighet att ta hänsyn till hur de helgdagar som infaller påverkar leverantörernas möjligheter att utarbeta anbuden.

Sista dag för inlämnande av anbud
11 kap. LOU innehåller bestämmelser om tidsfrister för den tid som en leverantör har till sitt förfogande att komma in med en anbudsansökan eller ett anbud. Om sista dagen av en tidsfrist som inte uttrycks i timmar infaller på en helgdag, söndag eller lördag ska tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

För helgdagarna kring jul och nyår 2018 gäller därför följande (om inte sista dag för anbud anges i timmar):
  • Om sista dag för inlämnande av anbud infaller på julafton, juldagen eller annandag jul kan anbud lämnas in fram till och med torsdagen den 27 december 2018.
  • Om sista dag för inlämnande av anbud infaller på nyårsafton eller nyårsdagen kan anbud lämnas in fram till och med onsdagen den 2 januari 2019.
I syfte att underlätta för anbudsgivare kan den upphandlande myndigheten, även om inte sista dag för anbud anges i timmar, eftersträva att sista dag för inlämnande av anbud inte infaller på en helgdag. 

Avtalsspärren
Avtalsspärren ska gälla i minst 10 dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas med ett elektroniskt medel, till exempel e-post. Om underrättelsen skickas på annat sätt, exempelvis via vanligt brev, ska avtalsspärren gälla i minst 15 dagar. Det finns inga hinder mot att myndigheten tillämpar en längre avtalsspärr.

Dag 0 är dagen när underrättelsen om tilldelningsbeslutet skickas och avtalsspärren börjar gälla. Därefter följer minst 10 eller 15 dagar när avtalsspärren råder. Dag 11 eller 16 kan avtalet tecknas.

Om avtalsspärrens sista dag infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs avtalsspärren till och med nästkommande vardag (på grund av den så kallade söndagsregeln i). Om sista dagen för avtalsspärren exempelvis är en söndag förlängs avtalsspärren till och med måndag. Det betyder att avtalet kan tecknas först på tisdagen (om det är en vardag).

För helgdagarna kring jul och nyår 2018 gäller därför följande:
  • Om avtalsspärrens sista dag infaller på julafton, juldagen eller annandag jul kan avtal tecknas först på fredagen den 28 december 2018.
  • Om avtalsspärrens sista dag infaller på nyårsafton eller nyårsdagen kan avtal tecknas först på torsdagen den 3 januari 2019
Källhänvisningar
  • 11 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för inlämnande av anbud
  • artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 och lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid – tidsfristens utgång på en helgdag, lördag, söndag, eller till exempel julafton
  • 20 kap. 1 och 18 § LOU – avtalsspärr
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3104–18 – exempel på tillämpning när särskild hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbuden när tidsfrister för att komma in med anbud bestäms.
Uppdaterad: den 5 juni 2019
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.