Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Att vikta priser lägre än andra kriterier

Hej,
Jag har hört att i andra länder och hos andra upphandlande organisationer har man gjort upphandlingar där man viktar priserna lägre än andra kriterier för tilldelning av uppdrag. Man har t.ex. viktat priset till 30-40% mot andra kriterier och det har således inte alltid blivit de "billigaste" anbudsgivarna som tilldelats avtal.

Hur skulle en sådan viktning med olika procentsatser se ut och vilken typ av kriterier kan vara relevanta utöver erfarenhet, kompetens mm. Denna typ av kriterier som kompetens, teknisk förmåga och erfarenhet är som jag upplever det svåra att ställa mot varandra men antar att de hänger mycket på hur vi som upphandlare definierar dem.

Tacksam för råd om hur sådan viktning av kriterier och pris kan se ut rent generellt och vilken typ av kriterier man kan använda sig av.

Med vänlig hälsning
Magnus

Magnus Nystrand Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  När en upphandlande myndighet bestämmer grund för tilldelning (dvs. de kriterier som bestämmer vem som ska tilldelas kontrakt) kan en upphandlande myndighet välja

  1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller
  2. det anbud som innehåller det lägsta priset. (12 kap. 1 § LOU [2007:1091])

  Vilken grund för tilldelning som ska tillämpas ska anges i annonsen eller i förfrågningsunderlaget.

  Om den upphandlande myndigheten väljer lägsta pris ska den tilldela den anbudsgivare vars anbud uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och har lämnat det lägsta priset. Om den upphandlande myndigheten istället väljer ekonomisk mest fördelaktigt som grund för tilldelning kan
  myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

  Regelverken om offentlig upphandling innehåller inte några närmare formregler för hur bedömningen av anbud ska gå till eller hur en utvärderingsmodell ska vara konstruerad. En upphandlande myndighet kan i princip välja vilken metod som helst för att jämföra anbud så länge den kan anses uppfylla de grundläggande principerna som kan härledas ur EU-fördraget och upphandlingsdirektiven. Det finns inget som hindrar den upphandlande myndigheten får att vikta kvalitet eller andra egenskaper högre än pris och tilldela en leverantör som lämnat ett högre pris i upphandlingen. Det kan även vara möjligt att utforma ett kostnadselement som ett fast pris eller som en fast kostnad och låta leverantörerna konkurrera med kvalitetskriterier. Vid utformning av en utvärderingsmodell som ger poäng eller en avräkning på anbudspriset för vissa egenskaper bör den upphandlande myndigheten dock ha i åtanke varför den efterfrågar en viss egenskap och hur mycket den är redo att betala för detta.

  För äldre publikationer, se bland annat:

  Notera dock att en del information kan vara utdaterad.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.