Till senaste kommentaren

Är automatisk förlängning av avtal tillåtet?

Hej!

Jag söker men hittar inget svar...

Frågan gäller för avtal där det finns förlängningsoptioner.
Är det tillåtet att ha automatisk förlängning av avtal, d.v.s. där ett aktivt val inte behöver göras?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Daniel,

  Hur en förlängningsklausul ska formuleras är främst en avtalsrättslig fråga och omfattas inte av upphandlingslagstiftningen. För att kunna tillämpa en förlängningsklausul krävs dock att klausulen följer de grundläggande upphandlingsprinciperna samt att det klart, exakt och entydigt framgick i något av upphandlingsdokumenten under vilka förutsättningar klausulen kan komma att tillämpas. Även omfattningen och arten av ändringen som kan komma att göras ska framgå av klausulen.

  Notera dock att lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller vissa bestämmelser om ramavtalens och kontraktens löptid som den upphandlande myndigheten ska ta hänsyn till vid utformningen av en förlängningsklausul. Exempelvis får ramavtal som huvudregel inte löpa längre än 4 år medan andra typer av avtal, det vill säga kontrakt, inte har någon uttrycklig begränsning av löptiden. Att det måste finnas en bestämd giltighetstid även för ett kontrakt framgår dock av EU-domstolen, där de i ett mål har uttalat att det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid.

  Läs mer
  Läs gärna mer om ramavtalen och kontraktens löptid i inlägget Avtalets löptid: Kontrakt tills vidare i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändrings- eller optionsklausuler
  • 7 kap. 2 § lag LOU – ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl
  • EU-domstolens mål C-454/06 – det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid.
    Vänliga hälsningar,
  Anna Upphandlingsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.