Till senaste kommentaren

Är vi skyldiga att ange tidsfristen för ansökan om överprövning vid avbruten upphandling?

Är vi skyldiga att uppge tidsfristen för överklagan vid avbruten upphandling

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Nej. Den upphandlande myndigheten är inte skyldig att informera om tidsfristen som gäller vid ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling. Däremot är den upphandlande myndigheten skyldig att underrätta de leverantörer som har lämnat anbud om beslutet att avbryta upphandlingen och det ska även framgå varför upphandlingen har avbrutits.
   
  Läs mer
  Källhänvisning
  • 12 kap. 12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad ett avbrytandebeslut ska innehålla
  • 20 kap. 12 § LOU – tidsfristerna som gäller vid ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.
  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.